jeudi 7 janvier 2016

reza attaran reza mousavi mashayekhiبرنامه امروز سیاوش اوستا را تا دقایقی دیگر ببینید
تحریک احساسات و جنگ حسادتی و رقابتی هم یک بیماری و هم یک توطئه ی امنیتی رسانه ای در همه جای جهان است و یکی از شگردهای ملاها برای خبر و سوژه آفرینی رسانه ای و سرگرمی مردمی و به انحراف کشیدن اذهان و دشمن سازی دوستان است
در ایران این بازی در کنار قتل و جنگ و ترور یک شیوه متداول امنیتی رسانه ای است 
نمونه آخرش نیست درگیر کردن جمشید مشایخی با رضا عطاران و به توبه کشاندن استاد جمشید مشایخی را
بسیاری از دوستی ها و خانواده ها را اینچنین درگیر کرده و از هم جدا کرده اند سه فیلم کوتاه در این برنامه ثابت میکند این میان بهم اندازی و چنگ آفرینی سرویسهای اطلاعاتی را
افسانه کلاه سیاوش اوستا و کلاه هنرمندان ایرانی داریوش ارجمند رضا عطاران غلامرضا موسوی علی عباسی ماشا منش محمد رضا شریفی نیا اکبر عبدی 
سایت ما هستیم ساخته وزارت اطلاعات از همین شبه آفرینان است که با نوشتن بیوگرافی جعلی از انسانهای مشهور سعی در درگیر کردن یاران میکند این سایت با ساختن بیوگرافی های جعلی برای میبدی و پرویز صیاد و سیاوش اوستا و لیلا فروهر و حمیرا و شهرام همایون و دهها شخصیت دیگر اطلاعات غلط و دروغین را بخواننده منتقل میکند و با امکانات مالی ایران در سایتهای جستجو گر در بالا قرار میگیرد
ما هستیم یک سایت اطلاعاتی و جعلی ساخته ی جمهوری اسلامی است که به تقلید از گروه ما هستیم شهرام همایون برای دشنام و توهین به بزرگان ایرانی راه اندازی شده است
آتش بازی سال نو امسال در پاریس اجرا نمیشود و فرانسه در سال گذشته بیشترین قربانی روزنامه نگاران را داشته است 
ایهود المرت به 18 ماه زندان بجای شش سال محکوم شد
امروز که آخرین روز سال است با همه آشتی کنید و سپید باشید و روشن و مثبت و دنیا را سپید ببینید اگر با کسی قهر هستی گوشی را برداشته و به او زنگ بزنید خصوصا در میان خانه و خانواده در برابر خشم یار شما بخندید و آرامش را بر قرار کنید

روحانی جیمزباند ملکه در ایران پسرش را کشتند برای پول و قدرت هیچ نگفت امر...

روحانی جیمزباند ملکه در ایران پسرش را کشتند برای پول و قدرت هیچ نگفت امروز برای برادرش ایران را بخاک و خون کشید   رهبر جان کجایی؟ باید تا...