jeudi 2 juin 2016

شرح حال زندان در ایران بروایت مستر هالوhttps://www.youtube.com/watch?v=X5y1wrZVKPE

برنامه امروز استاد سیاوش اوستا پاسخور نوین زرتشتیان جهان پخش جهانی از شبکه جهانی پارس مثل هر پنج شنبه

استاد سیاوش اوستا ضمن تجلیل از قهرمانان جنگ و زندانیان سیاسی  تازه ترین سروده استاد عالی پیام ملقب به هالو را که ترسیمی از زندانهای جمهوری اسلامی ایران است را پخش کرد

استاد اوستا گفت پیرو درسهای اخلاقی اوستایی      امروز در رابطه با نقش سازمانهای اطلاعاتی در پایداری کشورها  سخن میگوییم که اطلاعات درست داشتن از دوست و دشمن و رقیب و حسود به انسان و جامعه و کشور کمک میکند تا در تله های روزمره نیفتد و بتواند در زندگی آسوده تر باشد سیاوش اوستا با تقسیم ایران به دو بخش که نمونه هایش در تهران و قم بعنوان دو پایتخت پیشرفت و ترقی و پایتخت خشم و خون و جهل ترسیم میشود خواهان نابودی قم و تفکرات تازی و قرون وسطاییش شده و آرزو کرد که کل ایران چون تهران آزاده و بی تقیه و عصیانگر به رژیم باشند  سیاوش اوستا با تجلیل از دو فرزند دلاور و اوستایی آریایی محمدرضاشاه   شاهزاده شهید علیرضا و شاهدخت مهربان لیلا پهلوی از همیهنان گرامی خواست تا در یادروز لیلا در گورستان تروکادرو در نزدیکی برج ایفل گردهم آیند

روحانی جیمزباند ملکه در ایران پسرش را کشتند برای پول و قدرت هیچ نگفت امر...

روحانی جیمزباند ملکه در ایران پسرش را کشتند برای پول و قدرت هیچ نگفت امروز برای برادرش ایران را بخاک و خون کشید   رهبر جان کجایی؟ باید تا...