vendredi 5 février 2016

چرا و چگونه انگلیسها پرویز اصفهانی سردبیر نیمروز را کشتند؟هرگاه در بیمارستان بشما گفتند که بیمار شما درد میکشد و لازم نیست بماند قبول نکنید

برای پیشگیری از صره هزینه های سنگین از نگهداری بیماران بسیاری را اوتانازی میکنند مواظب باشید

ایران به ترکیه دو میلیارد دلار جریمه میپردازد

و میلیاردها دلار آزاد شده را بغرب میدهد و فلسطینی ها را بیمه میکند

دکتر محمد حسین بابلی یردی از مافیای آب در ایران میگوید مواظب این انسان آزاده باشید که تضادفی کشته نشود

هیلا صذیقی در بازگشت از امارات دستگیر شد و با قفس او را جا بجا میکردند و در سلول چهار متری با زنان بد او را رندانی کردند

او میگوید که وابسته به هیچ حزی و دسته و گروهی نیست

تازه ترین برنامه و آرشیو سیاوش اوستا را در مهر تی وی دات کام ببینید

http://persiancnn.tv

http://davidabbasi.com


چگونگی کشتن پرنسس لیلا با سیم تلفن نشد با کتک نشد با جعل نسخه و قرص او ر...

بیادش در هجدهمین سال شهادتش دهها بطر شامپاین را مهربان یاران آریایی زدند تا می اصلی که ایران و ایرانی و آزادی میهن است از یاد نرود برای آگا...