jeudi 27 avril 2017

trump simsons 2000+2017 همه چسز بیزنس پلان دارد و برنامه ریزی شده است

Trump simpsons چگونه از سالها پیش رییس جمهور شدن ترامپ برنامه رسزی شده یود؟پنج دقیقه اول برنانه را اگر نخواستید جلو ببرید

پخش دو فیلم بسیار مهم یکی از غارت و فروش خاک طلایی ایران به امارت های عربی خلیج پارس که همه بلدینگهای خود را با خاک و سیمان ما ساخته اند و ملت هر روز فقیر تر شده است

فیلمی دیگری از گریه و زاری مردمی که نان شب ندارند بخورند

امانوئل مکرون رئیس جمهور آینده فرانسه میشود

چرا و چگونه همه پیش بینیهای ما درست در میآید؟

تینگ تانگها با افکار و عقاید و اندیشه های متفاوت جهان را با برنامه هدایت میکنند

همه چیز حساب شده است هر چنر گهگاهی کسانی موفق میشوند تا ملت و کشوری را برخلاف موج جهانی حرکت دهند مثا انتصابات ایران که بخاطر اختلاف عقیده بین مجتبس خامنه ای با پدرش علی خامنه مجتبی با تقلب احکدی نژاد را رییس کرد و خامنه ای قبلا حکم اجتهاد و اختیار فرزندش که هیچ دانش و شعور کشور داری ندارد را پیش کروبی تایید کرده بود

احمدی نژاد در محاصره قرار گرفت تا حقایق انتخاب شدنش توسط مجتبی خامنه ای را افشا نکند

بیزنس پلان سیاسی وجود دارد و تینگ تانکها برنامه های 50 سال آینده را ریخته اند که ریاست جمهوریها یکی از آنها است و رقابتهای چند کاندیدا رقابتهای انواع قدرت و سرمایه داری جهانی است وگرنه مردم کوسپند و گوساله وار از آب می پرند و دلخوش به شرکت در انتخابات هستند

چگونه پل اردمن که یک بانکی امریکایی بود بیزنس پلان سقوط محمد رضا شاه را با پول عربستان و برنامه و تکنولژی غرب ریخت؟

همین ها از سال 2000 زمینه انتخاب دونالد ترامپ را نیز در سریال سیمپسون و قسمت 223 ریخته بودند که تراب رییس جمهور امریکا میشود در برابر یک زن  و همه بازیها و حرفها و حتی بای بای و از پله برقی پایین آمدن و یک کاغذ افتادن و و حتی نقشه ایالاتی که به کلینتون و ترامپ رای داده بودند درست مثل هم

در ایران هدف حذف روحانی بود اما سید علی خامنه ای زیر بار فشار فرزندش مجتبی نرفت و به او اجازه شرکت در انتخابات داد پس از آنکه رئیسی بدستئر مجتبی نامزد شد

در این انتصابات رئیسی مورد هجوم همیشگی و ترور شخصیت خواهد شد و روحانی با اندکی بیشتر از آرای رئیسی رئیس جمهور خواهد شد  بدین رو رییسی قربانی مجتبی میشود و شدید روحیه اش را در این نبرد از دست خواهد داد

25 اردیبهشت یاد روز فردوسی است همه هنرمندان به پارکهای میهن در شهرها و روستاها رفته و کنسرت رایگان برگزار کنند

https://youtu.be/DY9f2dfG6hM

جهان آريائی با بيش از ۷۰۰۰ سال پيشينه تمدن  -با افزوده ها: ـ بهمراه متن کامل گا تا ها ی اوستا   ـ آخرين کشفيات از تمدن ۷۰۰۰ ساله در جيرفت چرا ايرانيان هرگز مسلمان نشدند  متن و لوحه پيوند زناشويی بسبک ايرانی

TRUMP SIMSONS Rohani reisi 25042017 446پنج دقیقه اول برنانه را اگر نخواستید جلو ببرید

پخش دو فیلم بسیار مهم یکی از غارت و فروش خاک طلایی ایران به امارت های عربی خلیج پارس که همه بلدینگهای خود را با خاک و سیمان ما ساخته اند و ملت هر روز فقیر تر شده است

فیلمی دیگری از گریه و زاری مردمی که نان شب ندارند بخورند

امانوئل مکرون رئیس جمهور آینده فرانسه میشود

چرا و چگونه همه پیش بینیهای ما درست در میآید؟

تینگ تانگها با افکار و عقاید و اندیشه های متفاوت جهان را با برنامه هدایت میکنند

همه چیز حساب شده است هر چنر گهگاهی کسانی موفق میشوند تا ملت و کشوری را برخلاف موج جهانی حرکت دهند مثا انتصابات ایران که بخاطر اختلاف عقیده بین مجتبس خامنه ای با پدرش علی خامنه مجتبی با تقلب احکدی نژاد را رییس کرد و خامنه ای قبلا حکم اجتهاد و اختیار فرزندش که هیچ دانش و شعور کشور داری ندارد را پیش کروبی تایید کرده بود

احمدی نژاد در محاصره قرار گرفت تا حقایق انتخاب شدنش توسط مجتبی خامنه ای را افشا نکند

بیزنس پلان سیاسی وجود دارد و تینگ تانکها برنامه های 50 سال آینده را ریخته اند که ریاست جمهوریها یکی از آنها است و رقابتهای چند کاندیدا رقابتهای انواع قدرت و سرمایه داری جهانی است وگرنه مردم کوسپند و گوساله وار از آب می پرند و دلخوش به شرکت در انتخابات هستند

چگونه پل اردمن که یک بانکی امریکایی بود بیزنس پلان سقوط محمد رضا شاه را با پول عربستان و برنامه و تکنولژی غرب ریخت؟

همین ها از سال 2000 زمینه انتخاب دونالد ترامپ را نیز در سریال سیمپسون و قسمت 223 ریخته بودند که تراب رییس جمهور امریکا میشود در برابر یک زن  و همه بازیها و حرفها و حتی بای بای و از پله برقی پایین آمدن و یک کاغذ افتادن و و حتی نقشه ایالاتی که به کلینتون و ترامپ رای داده بودند درست مثل هم

در ایران هدف حذف روحانی بود اما سید علی خامنه ای زیر بار فشار فرزندش مجتبی نرفت و به او اجازه شرکت در انتخابات داد پس از آنکه رئیسی بدستئر مجتبی نامزد شد

در این انتصابات رئیسی مورد هجوم همیشگی و ترور شخصیت خواهد شد و روحانی با اندکی بیشتر از آرای رئیسی رئیس جمهور خواهد شد  بدین رو رییسی قربانی مجتبی میشود و شدید روحیه اش را در این نبرد از دست خواهد داد

25 اردیبهشت یاد روز فردوسی است همه هنرمندان به پارکهای میهن در شهرها و روستاها رفته و کنسرت رایگان برگزار کنند

https://youtu.be/DY9f2dfG6hM

جهان آريائی با بيش از ۷۰۰۰ سال پيشينه تمدن  -با افزوده ها: ـ بهمراه متن کامل گا تا ها ی اوستا   ـ آخرين کشفيات از تمدن ۷۰۰۰ ساله در جيرفت چرا ايرانيان هرگز مسلمان نشدند  متن و لوحه پيوند زناشويی بسبک ايرانی

معنی نامهای تازی و عدم توجه والدين ما جهت استفاده از نامهايی که معنای بدی دارد Perse 7000 ans de Civilisation  بزرگان جهان درباره زرتشت چه گفته اند   نيايشهای اوستايی   زن در انديشه اوستا   جشنهای اوستايی   چرا يهوديان از اصل ايرانی هستند  کعبه يک آتشکده ايرانی بوده است ودهها مطالب خواندنی ديگر به همراه ـ پيامهای مهربانانه ۱۹ خردمند و انديشمند بزرگ جهان آريائی: در باره سياوش اوستا و کتاب آئين اوستا   نخست دکترکوروش آريامنش:شاد باش به سياوش اوستا

دکترخوشنام آوازه:اوستاوشاعران

دکترشاهرخ احکامی:تاثيرانديشه های سياوش اوستا در ميان ايرانيان

دکتر مسعود انصاری:سياوش اوستا پيشگام جنبش نوزائی انديشه گری در جهان اسلام

دکتر ناصر انقطاع:آئين اوستای سياوش اوستا

فريدون توفيقی:آئين اوستا نتيجه سالها تلاش و پژوهش

کيوان د شتی:سياوش اوستا در راه گسترش فروغ فرهنگ ايران کم مانند است

دکتر خرم راشدی:اگر يک دهم از ملت ما بسان سياوش اوستا تلاش می کرد؟

داود ر مزی:سخنی کوتاه درباره ی خالق کتاب «آئين اوستا»

مسعود سپند:من هزاران سال است که سياوش اوستا را ميشناسم

استاد هوشنگ سيحون:خطوط نفوذی فرهنگ و تمدن ايران در جهان

پرويز صياد:کتابهای سياوش اوستا پر فروش ترين کتابها

امان منتطقی:آئين اوستا دايره المعارف است

عليرضا ميبدی:۷۰۰۰ سال عاشقی

تيمسار حسن منيعی:آئين اوستا تنها رهنما

دکتر مسعود ميرشاهی:آئين اوستا و معيارهای آزادگی

پروفسور سيف الدين نبوی:آئين اوستا را بخوانيد

دکتر عزت الله همايونفر:سياوش اوستا پر کارترين   بهای این کتای بیست یورو

تازه ترین کتاب استاد سیاوش اوستا ببازار آمدمن با خدا رقصیدم تازه ترین کتاب سیاوش اوستا که مجموعه ای از نه اثر ایشان است به بازار آمد کتابهای جنجالی و پرتیراژی که همه شما از آنها خاطراتی دارید چون از میترا تا محمد و آیین میترا و دینداری و خردگرائی و قرآن سروده ای بسیک پارسی و خدا را در خواب دیدم زار زار گریه میکرد و استعمار نوین و تروریسم و هویت ملی و نوشته های پراکنده دیگر همه و همه در یک جلد در کمتر از 500 صفحه با بهای 39 دلار که هرینه ارسال را در سراسر جهان نیز شامل میشود

کتابهای زیر در این کتاب آمده است  از میترا تا محمد  و دیتداری و خردگرایی و قرآن سروده ای بسبک پارسی و

depuis 1980

سایت بفرانسه

http://fr.awesta.net

سایت به پارسی

http://awesta.net

تلویزیون پارسی

http://mehrTv.com

تازه ترین برنامه فرانسوی

http://newfr.mehrtv.Com

تلویزیون بفرانسه

http://Mehrtv.fr

سفارش آثار سیاوش اوستا پارسی

http://awesta.org

commande Livre David

http://abbasi.fr

تازه ترین برنامه پارسی

http://newpr.mehrtv.com

تلویزیون به چهار زبان تازی فرانسوی انگلیسی و پارسی

http://persiancnn.tv

به آیین زرتشت بپیوندید

http://zartosht.fr

jeudi 20 avril 2017

آیا خورشید خانم متدر آیت الله ابراهیم رئیسی و پدرش زرتشتی بود؟سیاوش اوستا در تازه ترین برنامه خور اسرار مگو را باز کرد

اول اردیبهشت یاد روز سعدی به آرامگاه او و دیگران چون فردوسی و خیام و پور سینا با ساز و آواز بروید و آدینه شاد و رقصانی را داشته باشید

شورای نگهبان تا کنون لیست خود را منتشر نکرده است اما بگمان سیاوش اوستا رئیسی و جهانگیری و میرسلیم و غرضی و قالیباف پنج نامزد انتخابی شورای نگهبان و شخص رئیسی رئیس جمهور خواهد شد

پدر رئیسی  رئیس السادات ملا بود و ابراهیم پنج ساله بود که پدرش از دنیا رفت من نه ده ساله بودم و بیاد دارم که او همیشه در جیبش شمع و شکلات داشت که به مردم میداد و میگفت از طرف خورشید خانم ما که بچه بودیم گمان میکردیم که خورشید خانم نام همسر او میباشد اما بعدها فهمیدیم که نظرش خورشید بود و گویا خانواده او سیادت را از تازیان خریده بود و از خانواده های زرتشتی بوده است

اما کلا مردم نباید به بهانه باند بازیهای نظام از روحانی به رئیسی و یا خامنه ای و از او به این بروند همه نامزدها از پایوران نظام بوده اند و همه در قتل و شکنج ملت و ویرانی میهن سهیم بوده اند  عباس پالیزدار و مهدی خزعلی نامزد شدند اما شورای نگهبان آنها را رد صلاحیت خواهد کردگزارش بی بی سی را درباره انتخابات فرانسه با حضور مورگان اوستا میبینید و سخنان تند و شجاعانه بهزاد قاسمی را در برابر علم الهدی میبینید که البته با همه حرفهایش موافق نیستیم

قتلهای زنجیری دو کلید خود و پس از کشتن هاشمی رفسنجانی قتلهای هنرمندان مخالف رژیم کلید خورد

و عاف لرستانی علی معلم و افسین یداللهی و عباس کیارستمی و محمد حیدری برای ترساندن و سوکت دیگران بقتل رسیده اند

علی فلاحیان در رابطه با قتلهای زنجیره ای یک که بی ارتباط با قتلهای زنچیره ای دو نیست جریان را تشریح میکند ئ قیصر و بهروز وثوقی و مسعود کیمایی نیز از دروغ های کلید ساز یعنی حسن روحانی سخن میگوید

قتلهای زنجیره ای جدید کیارستمی افشین لرستانی علی معلم

با کشتن هنرمندانی چون افشین عارف و علی معلم و کیا رستمی قتل های زنجیری دوم کلید زدند

جهان آريائی با بيش از ۷۰۰۰ سال پيشينه تمدن  -با افزوده ها: ـ بهمراه متن کامل گا تا ها ی اوستا   ـ آخرين کشفيات از تمدن ۷۰۰۰ ساله در جيرفت چرا ايرانيان هرگز مسلمان نشدند  متن و لوحه پيوند زناشويی بسبک ايرانی

معنی نامهای تازی و عدم توجه والدين ما جهت استفاده از نامهايی که معنای بدی دارد Perse 7000 ans de Civilisation  بزرگان جهان درباره زرتشت چه گفته اند   نيايشهای اوستايی   زن در انديشه اوستا   جشنهای اوستايی   چرا يهوديان از اصل ايرانی هستند  کعبه يک آتشکده ايرانی بوده است ودهها مطالب خواندنی ديگر به همراه ـ پيامهای مهربانانه ۱۹ خردمند و انديشمند بزرگ جهان آريائی: در باره سياوش اوستا و کتاب آئين اوستا   نخست دکترکوروش آريامنش:شاد باش به سياوش اوستا

دکترخوشنام آوازه:اوستاوشاعران

دکترشاهرخ احکامی:تاثيرانديشه های سياوش اوستا در ميان ايرانيان

دکتر مسعود انصاری:سياوش اوستا پيشگام جنبش نوزائی انديشه گری در جهان اسلام

دکتر ناصر انقطاع:آئين اوستای سياوش اوستا

فريدون توفيقی:آئين اوستا نتيجه سالها تلاش و پژوهش

کيوان د شتی:سياوش اوستا در راه گسترش فروغ فرهنگ ايران کم مانند است

دکتر خرم راشدی:اگر يک دهم از ملت ما بسان سياوش اوستا تلاش می کرد؟

داود ر مزی:سخنی کوتاه درباره ی خالق کتاب «آئين اوستا»

مسعود سپند:من هزاران سال است که سياوش اوستا را ميشناسم

استاد هوشنگ سيحون:خطوط نفوذی فرهنگ و تمدن ايران در جهان

پرويز صياد:کتابهای سياوش اوستا پر فروش ترين کتابها

امان منتطقی:آئين اوستا دايره المعارف است

عليرضا ميبدی:۷۰۰۰ سال عاشقی

تيمسار حسن منيعی:آئين اوستا تنها رهنما

دکتر مسعود ميرشاهی:آئين اوستا و معيارهای آزادگی

پروفسور سيف الدين نبوی:آئين اوستا را بخوانيد

دکتر عزت الله همايونفر:سياوش اوستا پر کارترين   بهای این کتای بیست یورو

تازه ترین کتاب استاد سیاوش اوستا ببازار آمدمن با خدا رقصیدم تازه ترین کتاب سیاوش اوستا که مجموعه ای از نه اثر ایشان است به بازار آمد کتابهای جنجالی و پرتیراژی که همه شما از آنها خاطراتی دارید چون از میترا تا محمد و آیین میترا و دینداری و خردگرائی و قرآن سروده ای بسیک پارسی و خدا را در خواب دیدم زار زار گریه میکرد و استعمار نوین و تروریسم و هویت ملی و نوشته های پراکنده دیگر همه و همه در یک جلد در کمتر از 500 صفحه با بهای 39 دلار که هرینه ارسال را در سراسر جهان نیز شامل میشود

کتابهای زیر در این کتاب آمده است  از میترا تا محمد  و دیتداری و خردگرایی و قرآن سروده ای بسبک پارسی و

سایت بفرانسه

http://fr.awesta.net

سایت به پارسی

http://awesta.net

تلویزیون پارسی

http://mehrTv.com

تازه ترین برنامه فرانسوی

http://newfr.mehrtv.Com

تلویزیون بفرانسه

http://Mehrtv.fr

سفارش آثار سیاوش اوستا پارسی

http://awesta.org

commande Livre David

http://abbasi.fr

تازه ترین برنامه پارسی

http://newpr.mehrtv.com

تلویزیون به چهار زبان تازی فرانسوی انگلیسی و پارسی

http://persiancnn.tv

به آیین زرتشت بپیوندید

http://zartosht.fr

mercredi 19 avril 2017

bbc entekhabat france انتخابات فرانسه و مورگان و دوستانهمین یکشنبه انتخابات فرانسه  و دور نخست آن برگزار میشود چهار جوان ایران در برنامه ویژه بی بی سی در این باره سخن میگویند لازم بیادآوریست که تنها فرانسوا فیون طی مصاحبه ای با سیاوش اوستا از تاریخ و تمدن هفت هزارساله ایران و مردم کهن و اندیشمند این سرزمین سخن گفته است فرانسوا فیون چند بار به ایران نیز سفر کرده است و با مردم بگفتگو نشسته است و با هاشمی رفسنجانی نیزپیش از مرگش دیدار داشته است

morgane AWESTA  ABBASI  BBC

lundi 10 avril 2017

06042017 fardi reisi astan ghodsتازه ترین برنامه جنجالی سیاوش اوستا پیرامون ده موضوع بسیار حساس و شنیدنی

امام علی رحمانی تخت جمشید را در تاجیکستان ساخته است برای برگزاری جشن نوروز و ما در ایران با چارتا ملای شپشو هر روز پس تر از دیروز میرویم

از این بچه سه ساله شجاعت و قهرمانی را در دفاع از مادر دستفروشش بیاموزید

در یاد روز فردینبه او گوش کنیم و آخرین آرزوی پرواز برای یک خلبان

و نوه های او را ببینیم با خانم پوری بنایی

سخنان قهرمانانه ی یک تیمسار شجاع ایرانی در  دخل کشور و افشای ظلم و ستم نظام اسلامی به ارتشیان مقتدر و خردمند پادشاه که ایران را از چنگ تازیان و صدامیان نجات دادند

مشت ابله و حمار برای رفتن به حج و مورد قتل و تجاوز و بی حرمتی قرار گرفتن سر و دست میشکنند به فتوای فقیه مکه گوش کنید که کشتن ایرانی عراقی لبنانی و یمنی را جایز و واجب و دارای امتیاز میداند   آنگاه دریای ابلهان همچنان به حج میروند؟

شاهین نجفی آریایی هنرمند شجاع و گستاخ ما فردا شب آدینه در پاریس برنامه دارد از این هنرمند نو پرداز پشتیبانی کنیم

زلزله مشهد کشته و زخمی داشت و مردم در پارکها و کوچه و خیابانها و چادر های توریستی میخوابند

ابراهیم رئیسی شاگرد موسوی نژاد که سالها دادستان بود و اینک امپراطور آستان قدس رضوی است رسما نامزد ریاست جمهوری ملایان شد و جبهه مردمی و جبهه پایداری از او پشتیبانی کردند

او در بین سالهای 1363 تا بهمن 1368 سه ماموریت مهم از سوی خمینی داشته است و امروز باید پاسخگو باشد که آیا در قتلهای تابستان 1367 دست داشته است یا خیر

وی در مدرسه آیت الله موسوی نژاد که سال گذشته در مشهد فوت کرد تا پانزده سالگی درس خوانده است در آخر خیابان چاباغ مشهد مدرسه او بود و در پی حمایتش از بنی صدر از سیاست کنار گذاشته شد

بدون شک خامنه ای با ریاست جمهوری رییسی دستش در تمام ارگانهای قدرت باز میشود و فشار و ارتجاع و بی تمدنی و بی فرهنگی در کشور بیشتر خواهد شد

DAVID ABBASI En Directe Tous les lundis & Chaque Dernier Samedi du Mois dès 23H sur Radio RIM 95.2FMDavid Abbasi  سیاوش اوستا , Ecrivain, Historien, Président Institut Awesta, PersianCnn et Porte parole de New Zoroastriens du Monde, Auteur de  plus de 120 ouvrages et 5000 Articles et et plus de  7000 Heures d'émissions Radio Télévise.

David ABBASI, rénovateur et inventeur des idées pour une laïcité mondiale et la spiritualité individuelle. Il est à l’origine de l’utilisation du mot « Islam Politique » depuis 1980 …… et le lancement d’une vision critique sur la politisation de la religion (l'islam). En 1984, en s’appuyant sur l’histoire de l’Islam, il a publié les versets que le prophète de l’Islam avait lui-même qualifié de sataniques (son livre « Les Secrets de l’Islam » Page 99).

http://youtube.com/mehrtv/videos/

http://youtube.com/mehrtvfr/videos

روحانی جیمزباند ملکه در ایران پسرش را کشتند برای پول و قدرت هیچ نگفت امر...

روحانی جیمزباند ملکه در ایران پسرش را کشتند برای پول و قدرت هیچ نگفت امروز برای برادرش ایران را بخاک و خون کشید   رهبر جان کجایی؟ باید تا...