jeudi 31 mai 2018

سپاس بهروز وثوقی از سیاوش اوستا برای تهیه ی برترین کار دوران زندگیش

در سوک ناصر مردم با ترانه گلپا زدند تو گوش روضه خوانی های رژیم

https://youtu.be/VVE_-7dn7t0

گلپا یک بار دیگر طی گفتگویی با سیاوش اوستا یکبار دیگر از مردم سپاسگزاری کردند

برای سوزاندن ماتحت علم الهدی ها این فیلم پوری بنایی را ببینید

سیاوش اوستا از هنرمندان داخل کشور خواست تا پوری بنایی را پشتیبانی کنند تا کانون حمایت از هنرمندان تهیدست را باز کند اوستا گفت من خودم نخستین مبلغ را میدهم

رقابت در پخش مصاحبه تلویزیونی دو برنامه ساز یکی مهران مدیری و دیگری موجب شد تا پس از چند دقیقه پخش مصاحبه ناصر را قطع کردند همینجوری با فردین عزیز عمل کردند و فردین را دق دادند

تا کنون بیش از ده تله برای بهروز وثوقی کنده اند که توش افتاده و سیاوش اوستا اوستا او را از بازی در فیلم تجارت کیمیایی نجات داد با نمایشی بر اساس شاهنامه اما در تله های دیگر افتادیک گفتگوی کوتاه و تاریخی از سیاوش اوستا با بهروز وثوقی درباره نمایش رستمی دیگر اسفندیاری دیگر نمایشی بر اساس شاهنامه فردوسی که از دیکتاتوری و نیرنک و فساد روحانیت در طول تاریخ سخن میگوید و از برادر کشی ها خودی و خویشاوند کشی ها در حسادتهای تاریخی و در رقابت ها و جنگهای خونین قدرت مینالد سیاوش اوستا تهیه کننده این نمایش تاریخی که با هزینه کردن بخش بزرگی از دارایی خود توانست این نمایش را در سراسر جهان بنمایش در بیاورد و چهرهای بزرگ سینما و موسیقی و تئاتر کشور - بیش از بیست نفر - در این کار بزرگ با گرفتن دستمزد با سیاوش اوستا همکاری کردند بهروز وثوقی و همه شرکت کنندگان در این نمایش این کار را بزرگترین و برترین و پر افتخار ترین کار زندگی خود دانستند بدون شک نظام چهل ساله استعماری و تازی صفت ضد ایرانی از همان ابتدا تله ها و نیرنگهایی ضد این شاهکار تاریخی توسط سرویسهای اطلاعاتی خود اعمال کرد بحدی که تنها فیلم برداری حرفه ای و پر خرج این نمایش تو سط عناصری پس از نمایش در شهر تورنتو کانادا ربوده شد و این هدف نهایی رژیم جانی بود که نمیخواست این نمایش روشنگر و شورش آفرین در خانه های ایرانیان پراکنده در سراسر جهان پخش شود از سویی رژیم همیشه در تلاش بود تا به هر حیله و وسیله و توطئه ای امکان تلاش مستقل و آزاد را به بهروز محبوب مردم ندهد و مشخصا هما هنگامیکه سیاوش اوستا پر افتخارترین قرار داد زندگی هنری بهروز وثوقی را با او امضا کرد ماموران رژیم بخارج روان شده بودند تا با یک قرار داد پنج هزار دلاری این نازنین را در فیلم تجارت که نشانگر بدبختی های ایرانیان مهاجر بود بازی بدهند هرچند پس از این نمایش تاریخی رستمی دیگر اسفندیاری دیگر سرویسهای اطلاعاتی رژیم برای ضربه زدن به چهره مردمی بهروز بیکار ننشستند و او را در نمایش روحوضی ماهواره برای مسخره کردن شبکه های معتبر ایرانی بروی صحنه برده و او را رقاص و رو حوضی خوان کرده و نویسنده و کارگردان همان کار رو حوضی به ایران سفر کرده و با افتخار از احمدی نژاد پشتیبانی کرد تله دیگری که باز برای بهروز محبوب گذاشتند بازی در فیلم کرگدن بود که نقد زندان نظام پادشاهی بود و هر چند چند هنرپیشه مشهور نیز در ان شرکت داشتند اما با شکست گیشه و فستیوال مواجه شده و کسی آن فیلم را که سراسر توهین به ایران و شخص بهروز بود ندید حتی سرویسهای اطلاعاتی با بهرهوری از آدمهای چپ که ضد پادشاه ایران بودند کتاب برای خاطرات بهروز نوشتند که هیچ فروش نکرد و حتی بر خلاف وعده ای که به بهروز داده بودند در داخل کشور هم آنرا منتشر نکردند و هر چند بهروز عزیز در مصاحبه ای با یک تلویزیون دولتی رسما گفت هرچه از کتاب را میخواهید قیچی کنید و در ایران چاپ

کنید اما نکردند و یک بار دیگر رژیم جانی از پاک دلی بهروز محبوب سو استفاده کرد مرحوم کریمیان صاحب ترور شده جم تی وی نیز بهروز را در ترکیه پذیرایی ها کرد و برنامه داشت تا در سریالهای سلطان سلیم گونه و بوی فلان بازی بدهد آخرین تله برای بهروز عزیز عاشورای پارسال بود که یک مداح خمینی و خامنه ای دوشب مانده به محرم و صفر یادی از بهروز کرد و انعکاس قوی رسانه ای ما و بهروز عزیز که فکر کرده بودیم طرف در برنامه جیرانی اسم بهروز را برای بزرگداشت او آورده است خیلی زود فهمیدیم که این یک کار برنامه ریزی شده دقیق و اطلاعاتی بوده است که رژیم برای حساس کردن ماه محرم و نوحه خوانی های تاسوعا و عاشورا به آن مداح کاملا امنیتی ماموریت داده بود تا بعمد از نام بهروز برای داغ کردن تنور مداحیش بهره ببرد

بدین روست که بهروز وثوقی محبوب مردم همیشه سپاسگزار استاد سیاوش اوستا بوده است نخست برای همین نمایش پرخرج رستمی دیگر اسفندیاری دیگر و بعذ برای افشای توطئه های متداوم برای شکست هنرمند محبوب

بهروز وثوقی هومن آذرکلاه میر علی حسینی علی کامرانی ترانه پروانه سلطانی هیلدا گوران موزیک متن اسفندیار منفرد زاده و کارگردان ایرج جنتی عطایی

behrouz vossoughi & awesta siyavash david abbasi

rostami digar esfandiyari digar

naser malak moti

دوازه تله امنیتی که بهروز وثوقی توش افتاد اما پرافتخارترین کارش را با شاهنامه اوستا تهیه کردپاسخ بدهیم که چرا رژیم پس از چهل سال ساقط نشده است؟

ترور رهبران رژیم

اقدام نظامی خارجی

مبارزات مسلحانه چند سال بعد

تظاهرات خیابانی در مشهد ورامین تبریز و سال 88

نافرمانی مدنی

شرکت در انتخابات

استحاله و اصلاح طلبی خاتمی و بعدش

اجلاس کنفرانس دادگاه سخنرانی

تشکیل دهها رادیو و تلویزیون و نشریات رنگارنگ

تحریم اقتصادی و جنگهای فرعی در افغانستان و عراق و سوریه

پیام آوران خرد

از دشمن و استعمار تازی غربی کمک گرفتن

درخواست ساقط کردن از بیگانه

نشناختن دشمن و شگردهایش

بدون برنامه و نظم و تشکیلات و رهبری

جهان آريائی با بيش از ۷۰۰۰ سال پيشينه تمدن  -با افزوده ها: ـ بهمراه متن کامل گا تا ها ی

 اوستا   ـ آخرين کشفيات از تمدن ۷۰۰۰ ساله در جيرفت چرا ايرانيان هرگز مسلمان نشدند  متن و لوحه پيوند زناشويی بسبک ايرانی

http://awesta.fr/3.pdf

mercredi 30 mai 2018

Behrouz Vossoughi awesta david abbasiک گفتگوی کوتاه و تاریخی از سیاوش اوستا با بهروز وثوقی درباره نمایش رستمی دیگر اسفندیاری دیگر نمایشی بر اساس شاهنامه فردوسی که از دیکتاتوری و نیرنک و فساد روحانیت در طول تاریخ سخن میگوید و از برادر کشی ها خودی و خویشاوند کشی ها در حسادتهای تاریخی و در رقابت ها و جنگهای خونین قدرت مینالد سیاوش اوستا تهیه کننده این نمایش تاریخی که با هزینه کردن بخش بزرگی از دارایی خود توانست این نمایش را در سراسر جهان بنمایش در بیاورد و چهرهای بزرگ سینما و موسیقی و تئاتر کشور - بیش از بیست نفر - در این کار بزرگ با گرفتن دستمزد با سیاوش اوستا همکاری کردند بهروز وثوقی و همه شرکت کنندگان در این نمایش این کار را بزرگترین و برترین و پر افتخار ترین کار زندگی خود دانستند بدون شک نظام چهل ساله استعماری و تازی صفت ضد ایرانی از همان ابتدا تله ها و نیرنگهایی ضد این شاهکار تاریخی توسط سرویسهای اطلاعاتی خود اعمال کرد بحدی که تنها فیلم برداری حرفه ای و پر خرج این نمایش تو سط عناصری پس از نمایش در شهر تورنتو کانادا ربوده شد و این هدف نهایی رژیم جانی بود که نمیخواست این نمایش روشنگر و شورش آفرین در خانه های ایرانیان پراکنده در سراسر جهان پخش شود از سویی رژیم همیشه در تلاش بود تا به هر حیله و وسیله و توطئه ای امکان تلاش مستقل و آزاد را به بهروز محبوب مردم ندهد و مشخصا هما هنگامیکه سیاوش اوستا پر افتخارترین قرار داد زندگی هنری بهروز وثوقی را با او امضا کرد ماموران رژیم بخارج روان شده بودند تا با یک قرار داد پنج هزار دلاری این نازنین را در فیلم تجارت که نشانگر بدبختی های ایرانیان مهاجر بود بازی بدهند هرچند پس از این نمایش تاریخی رستمی دیگر اسفندیاری دیگر سرویسهای اطلاعاتی رژیم برای ضربه زدن به چهره مردمی بهروز بیکار ننشستند و او را در نمایش روحوضی ماهواره برای مسخره کردن شبکه های معتبر ایرانی بروی صحنه برده و او را رقاص و رو حوضی خوان کرده و نویسنده و کارگردان همان کار رو حوضی به ایران سفر کرده و با افتخار از احمدی نژاد پشتیبانی کرد تله دیگری که باز برای بهروز محبوب گذاشتند بازی در فیلم کرگدن بود که نقد زندان نظام پادشاهی بود و هر چند چند هنرپیشه مشهور نیز در ان شرکت داشتند اما با شکست گیشه و فستیوال مواجه شده و کسی آن فیلم را که سراسر توهین به ایران و شخص بهروز بود ندید حتی سرویسهای اطلاعاتی با بهرهوری از آدمهای چپ که ضد پادشاه ایران بودند کتاب برای خاطرات بهروز نوشتند که هیچ فروش نکرد و حتی بر خلاف وعده ای که به بهروز داده بودند در داخل کشور هم آنرا منتشر نکردند و هر چند بهروز عزیز در مصاحبه ای با یک تلویزیون دولتی رسما گفت هرچه از کتاب را میخواهید قیچی کنید و در ایران چاپ

کنید اما نکردند و یک بار دیگر رژیم جانی از پاک دلی بهروز محبوب سو استفاده کرد مرحوم کریمیان صاحب ترور شده جم تی وی نیز بهروز را در ترکیه پذیرایی ها کرد و برنامه داشت تا در سریالهای سلطان سلیم گونه و بوی فلان بازی بدهد آخرین تله برای بهروز عزیز عاشورای پارسال بود که یک مداح خمینی و خامنه ای دوشب مانده به محرم و صفر یادی از بهروز کرد و انعکاس قوی رسانه ای ما و بهروز عزیز که فکر کرده بودیم طرف در برنامه جیرانی اسم بهروز را برای بزرگداشت او آورده است خیلی زود فهمیدیم که این یک کار برنامه ریزی شده دقیق و اطلاعاتی بوده است که رژیم برای حساس کردن ماه محرم و نوحه خوانی های تاسوعا و عاشورا به آن مداح کاملا امنیتی ماموریت داده بود تا بعمد از نام بهروز برای داغ کردن تنور مداحیش بهره ببرد

بدین روست که بهروز وثوقی محبوب مردم همیشه سپاسگزار استاد سیاوش اوستا بوده است نخست برای همین نمایش پرخرج رستمی دیگر اسفندیاری دیگر و بعذ برای افشای توطئه های متداوم برای شکست هنرمند محبوب

شایان یادآوریست که توطئه برای ضربه زدن به بهروز عزیز تا بهمین دیروز و تا ژانویه امسال در کار بوده و هست که میخواستند به بهانه کنسرت همایون شجریان عزیز در یونسکو بهروز را به بارگاه سفارت ملاها بیاورند زیرا استفاده از سالن یونسکو مختص کشورهاست

بهروز وثوقی هومن آذرکلاه میر علی حسینی علی کامرانی ترانه پروانه سلطانی هیلدا گوران موزیک متن اسفندیار منفرد زاده و کارگردان ایرج جنتی عطایی

mardi 29 mai 2018

سیاوش اوستا کتاب من با خدا رقصیدم را برای استاد گلپا دستینه کرددر ابتدای انقلاب خوانندگان چپ و روضه خوان طومار برای اعدام گلپا تهیه کردند و گلپا بیش از بیست بار بازداشت و بازجویی شده و بارها بخانه او با نارنجک مسلسل و کوکتل مولوتف حمله کرده و چهل سال نگذاشتند تا برای مردم بخواند

رژیم بارها تلاش کرد بهروز وثوقی را به ایران ببرد وقتی نتوانست در تخریب و ترور شخصیت او تلاش کرد و با سبک کردن او در نمایش ماهواره و یا بازی در فیلم اطلاعاتی کرگدن که هیچ فروش نکرد و هیچ کس آنرا ندید  سعی در نابود کردن بهروز داشتند اما او در دل مردم ملنده است

به مهرداد نوری زاد گلپا را با خوانندگان بارگاه خلافت یکی نگیریددر ابتدای انقلاب خوانندگان چپ و روضه خوان طومار برای اعدام گلپا تهیه کردند و گلپا بیش از بیست بار بازداشت و بازجویی شده و بارها بخانه او با نارنجک مسلسل و کوکتل مولوتف حمله کرده و چهل سال نگذاشتند تا برای مردم بخواند

رژیم بارها تلاش کرد بهروز وثوقی را به ایران ببرد وقتی نتوانست در تخریب و ترور شخصیت او تلاش کرد و با سبک کردن او در نمایش ماهواره و یا بازی در فیلم اطلاعاتی کرگدن که هیچ فروش نکرد و هیچ کس آنرا ندید  سعی در نابود کردن بهروز داشتند اما او در دل مردم ملنده است

https://youtu.be/Qe56foHOj0A

vendredi 18 mai 2018

میکائیل گورباچف واصغرفرهادی فاتحه رژیم حاج آقا خامنه ای را خواندند

برنامه سیاوش اوستا در یاد روز خیام و سرگذشت او بروایت سیاوش اوستا و شجاعت اصغر فرهادی دز رابطه با زن هنرپیشه اش در برابر دوربینهای خبرنگاران

سخنان ضد استعماری محمد رضا شاه

گوربچف زمینه روانی خیانت روسیه را فراهم کرده و خامنه ای را نوکر جمهوریخواهان امریکا دانست

گورباچف آخرین رهبر شوروی سابق: رهبر ایران دست‌نشانده مستقیم آمریکا است. هر گاه بازار اسلحه سرد می‌شود، رهبر ایران به فرمان آمریکا یک تنش منطقه‌ای ایجاد می‌کند

گورباچف در سخنرانی پیرامون جنگ سرد در قرن ۲۱، در دانشگاه کلمبیا آمریکا: بزرگترین حمایت ایران از دولت اسرائیل در زمان پرزیدنت احمدی‌نژاد صورت گرفت

جنگ سرد، جنگی است زرگری بین دو نیروی به ظاهر دشمن برای حفظ و گسترش منافع طرفین.

به خاطر دارم در اوج جنگ سرد پیوند من و ریگان به قوی‌ترین شکل ممکن بود.

هر دو اقداماتی را انجام می‌دادیم تا بتوانیم موقعیت خود را در کشورهای دارای منافع گسترش بدیم در عین حال به دنبال برتری نسبت به هم در جهان هم بودیم.

امروز کشور ایران، کشوری است که تنور جنگ سرد را گرم نگه داشته است.

هرگاه سیاست‌های امریکا اقتضا می‌کند که فروش اسلحه گسترش یابد، ایران اقدامات ایذایی را شروع می‌کند.هرگاه جهان علیه اسرائیل موضع می‌گیرد، ایران اقدامی ضد صهیونیست انجام می‌دهد و کشورهای جهان در دفاع از اسرائیل متحد می‌شوند.بزرگترین حمایت ایران از دولت اسرائیل در زمان پرزیدنت احمدی نژاد صورت گرفت.احمدی‌نژاد با رد موضوع هلوکاست و توهین به تاریخ شکل‌گیری اسراییل، باعث شد دو ابرقدرت اروپا که خود باعث مهاجرت اسراییلی‌ها به فلسطین شده بودند، در اقدامی مشترک از اسراییل حمایت کنند به گونه‌ای که طی ۳ سال دولت وقت اسراییل علاوه بر دریافت کمک‌های مالی میلیاردی، بتواند به راحتی شهرک‌های خود را توسعه دهد و با حربه مظلوم‌نمایی توانست کمک‌های نظامی گسترده‌ای از انگلیس، فرانسه و امریکا دریافت نماید و حتی از کشور عربی اردن یک کمک ۲ میلیارد دلاری بلاعوض دریافت نماید.به گونه‌ای که نتانیاهو در مجلس اسرائیل گفت: هیچ‌کس به اندازه احمدی‌نژاد به تثبیت اسراییل در منطقه کمک نکرد.از طرفی ایران با تجهیز حزب‌الله و انجام جنگ ۱۳ روزه با اسراییل، خود را به عنوان تهدید جدی خاورمیانه معرفی کرد و باعث شد کشورهای عربی که دنبال ارامش و امنیت در منطقه می‌گشتند، ایران را طرد کنند و جبهه مشترک علیه اقدامات ایران تشکیل دهند.پاسخ بدهیم که چرا رژیم پس از چهل سال ساقط نشده است؟ترور رهبران رژیم

اقدام نظامی خارجی

مبارزات مسلحانه چند سال بعد

تظاهرات خیابانی در مشهد ورامین تبریز و سال 88

نافرمانی مدنی

شرکت در انتخابات

استحاله و اصلاح طلبی خاتمی و بعدش

اجلاس کنفرانس دادگاه سخنرانی

تشکیل دهها رادیو و تلویزیون و نشریات رنگارنگ

تحریم اقتصادی و جنگهای فرعی در افغانستان و عراق و سوریه

پیام آوران خرد

از دشمن و استعمار تازی غربی کمک گرفتن

درخواست ساقط کردن از بیگانه

نشناختن دشمن و شگردهایش

بدون برنامه و نظم و تشکیلات و رهبری

جهان آريائی با بيش از ۷۰۰۰ سال پيشينه تمدن  -با افزوده ها: ـ بهمراه متن کامل گا تا ها ی

 اوستا   ـ آخرين کشفيات از تمدن ۷۰۰۰ ساله در جيرفت چرا ايرانيان هرگز مسلمان نشدند  متن و لوحه پيوند زناشويی بسبک ايرانی

dimanche 13 mai 2018

زندگینامه Biographie de David Abbasi سیاوش اوستا


Biographie de David Abbasi   سیاوش اوستا

David Abbasi
سياوش اوستا
Ecrivain, Historien, Philosophe.
Inventeur de l'Expression de l'Islam Politique et Islam de France depuis 1980
Rénovateur des Idées Laïque pour combatte L'Islam Djihadistes 
Avec :
plus de 120 Livres,
Plus de 5000 Articles
Plus de 7000 heures d'Emissions Radiotélévisés
Bilan de 40 Années d'Activités:
Nos Actualités & Nos Archives:
Dans Notre combat et notre lutte pour la paix mondiale, Justice,
antiraciste et inégalité sociale et l’Education Laïque et Rationnelle,
face a une intégrisme islamiste Riche et Fort dans le monde, grâce a
pétrodollars ... David Abbasi, un grand défendeur d’état D’Israël dans
ses écrits et ses émissions radio télévisé (en 4 langues),
financièrement  a perdu énormément... dans son pays d'origine et depuis
1982 en France, plusieurs foies il était victime des islamistes pour
être écrase économiquement... plusieurs fois sous la protection
rapproché du Ministère, avec voiture blindé … il a resté toujours
courageux… en défendant ses principes…

Son père assassiné par les islamistes en 1982 et sa mère Zara
Mirzai (Mizrahim) a décédé peu de temps après..

Toutes les activités culturelles, télévisées, radiophoniques de David
ABBASI sont bénévoles , nous avons besoin de votre aide, envoyez nous
vos petits ou grands DON par paypal (
institut@awesta.net) ou chèques à
l'adresse ci-dessus (un reçu officiel vous sera remis):   Institut
AWESTA - 66 av des CHAMPS ELYSÉES 75008 PARIS France.
-----------------------------------------------------------------------
David ABBASI Écrivain, historien, islamologue laïc inventeur de l'expression "Islam Politique" & " La nouvelle Laïcité" (laïcité+le Dieu individuel)
Institut AWESTA 66 av des CHAMPS ELYSEES 75008 Paris France Tel: + 331 45 63 02 63  david@davidabbasi.com

Son dernier livre ...quelques sujets tabous sur l'islam : 129éme livre de David, islam de France, islam et la laïcité ou  double face de l'islam ou islam politique et la laïcité…
Quand on a le courage de dire et écrire et critiqué l’islam politique mais la force économique et politique ont  peur de s’exprimer et dire la vérité et n’ais  pas  laissé les historiens laïcs s'expriment … ! 

Après avoir écrit plus de  120  livres, ce livre ; « quelques sujets tabous sur l'islam» est le travail de recherches le plus important de David, !!  Ce livre (avant parution officielle et publique) était un cadeau pour  nos  Présidents de la République de François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy à François Hollande et Emanuel Macron bien sur les Premiers Ministres et les Ministres français pour l’organisation d’un Islam de France…   Les livres de David ABBASI

-------------------------------------------------------------------------------
Pour la première fois, il a sorti l’origine de la terreur dans l’histoire de l’Islam, dans son livre en persane « De Mitra à Mohammad » Publier en Liban en 1980 et à Paris en 1982, et son livre en Français, et 1993, « Les Secrets de l’Islam » et (l'origine de la terreur publier dans "panoramiques Janvier 2000" L'islam est-il rebelle à la libre critique?) …… Et il a attiré  l’attention du monde sur une vérité oubliée à savoir qu’il n’existe pas une civilisation arabe ni musulmane mais des pensées et des civilisations arabophones…(son livre « Islam Tope Secret !! »). et son article: Quel monde arabe? Plutôt les pays arabophone!
David Abbasi était la première personne à sortir le nombre exacte des guerres offensives (environ 60) du prophète de l’Islam (dans son livre « Femmes et Guerres en Islam politique avec une préface du sénateur et ministre Mr Henri Caillavet).
Dans un autre livre nommé « Mithra le Dieu de la Lumière, origine des origines », il nous parle de l’origine de la lumière et le combat unifié des penseurs et des prophètes pour combattre les ténèbres et faire régner la lumière.
 
Grâce à ce livre, nous allons découvrir l’origine de beaucoup de sujets dans l’histoire depuis des milliers d’années à ce jour.
Les idées de David ABBASI ont provoqué un énorme changement surtout dans la pensée des Perses et des autres êtres qui ont eu l’occasion de les connaître à travers Internet et ses émissions télévisées et radiophoniques diffusées par satellite, et internet  en 4 langues, partout dans le monde…
 
David ABBASI inventeur de mot islam politique en 1980, est auteur de la livre, islam tope secret, « Islam de France » qu'il avait commencé la recherche depuis , Jean Pierre Chevènement , ministre de l'intérieur et Monsieur le premier ministre Lionel  Jospin dans le projet de Haut Conseil a l’Intégration , l’Islam dans la république , novembre 2000,  Et transmis au autre dirigeant de notre pays :  président Jacques Chirac , président  Sarkozy & Président François Holland et président Emanuel Macron.
En 1996, suite à l'assassinat de ses collaborateurs, le docteur Aria Manesh, ancien vice ministre du Shah d'Iran, à Créteil et le professeur Assemi, président de l'académie de Tadjikistan à Douchanbe, David Abbasi a été mis sous la protection rapprochée du ministère de l'Intérieur de France avec  une voiture blindée et des officiers pour le protéger. Mais Abbasi était gêné de mettre la vie des officiers en danger, il a alors proposé au Président de la République et au Président la Communauté Européenne de faire pression sur les Ayatollahs iraniens pour qu'ils n'envoient plus de terroristes en Europe sinon ils seront sanctionnés politiquement et économiquement.
Suite aux accords avec les Européens, les Ayatollahs ont arrêté d'envoyer des terroristes en Europe pour tuer leurs opposants. Malheureusement, ils ont commencé à assassiner les opposants en Iran et c'est leur Président Khatami, lui-même obligé d'annoncer cela au monde entier que les services de renseignement de la République Islamique d'Iran tuent leurs compatriotes dans le pays
En 1996, à la suite d'un sondage effectué en Californie, aux Etats-Unis, par la radio "Voix Iran", lors de l'émission de Ali Reza Meybodi, qui demandait de désigner sept personnalités internationales iraniennes qui pouvaient représenter les cinq millions d'Iraniens en exils et le peuple iranien pour faire un changement laïc dans le pays,Monsieur Abbasi était le cinquième nom donné par la liste des sept.
Quelques semaines plus tard, David Abbasi  سیاوش اوستا se porte candidat aux septièmes élections présidentielles d'Iran en publiant ses dix principes dont le premier est l'instauration d'un pouvoir laïc au lieu de la République Islamique d'Iran
-----------------------------------------------------------------------------------
Depuis toujours, le système des renseignements et d’espionnage et contre-espionnage de la République Islamique d’Iran essaient de détruire et démolir les personnalités dont leurs pensées prenaient beaucoup de part parmi les Iraniens.
Alors depuis 1994 à ce jour, mai 2018 tous les sites internet concernant David Abbasi est interdit et censuré en République Islamique
Mr. David Abbasi, un penseur laïque, résident en France depuis 1983, qui depuis plusieurs années a lancé beaucoup d’idées novatrices démocratiques et laïques, est sans cesse une cible pour la République Islamique.
Cela fait quelques années que la République Islamique a fabriqué un personnage qui avait emprunté le nom du « Dr Hassan Abbasi » (son vrai nom est Yadollah Ghazvini).
Il écrivait dans les journaux Iraniens et beaucoup de gens croyaient que c’était Mr. David Abbasi de Paris. depuis quelque temps, Mr. David Abbasi a emprunté le nom historique de SIYAVASH AWESTA,  سیاوش اوستا alors les islamistes étaient obligés de montrer le visage de leur fausse imitation d’Hassan Abbasi, qui venait plusieurs fois par semaine à la télévision de la République Islamique d’Iran. Il donnait ses analyses et ses idées pro-islamistes, antioccidentaux et anti-israéliens.
Après avoir été démasqué, la plupart des gens ont pris conscience que le Docteur Hassan Abbasi fabriqué par les Ayatollahs n’était qu’un membre des services de renseignements de la République Islamique et objet pour démolir le visage et la carrière internationale de Mr David Hassan Abbasi.  regardez la video:
Ses Emissions Radio et Télévision depuis 1985
 
Ses Émissions Radio & Tv (persianCnn) En Live diffuse par Satellite & par Internet, MehrTv.Fr, en Français,  MehrTv.com,  به پارسی Radio AvaIran.com En Persan & www.Ariya.eu بالعربیه   www.PayamTv.com  in English, dans le monde Entier 

Depuis 1980, David ABBASI étais le premier personne qui a démasqué le danger de l’islam terroriste…. David  prévoyait la création des mouvements Terrorisme islamiste …
Même dans une réunion devant les sages de SCA en défendant  radio RIM, David insisté sur le libre critique de l’islam Politique….

Le pari de David à Gagner … Aujourd’hui, Député, Maire, Ministre, Première Ministre et même Président de la République, annonce tous les jours  que nous somme en guerre contre l’islam politique, l’islam intégriste, islam djihadiste et islam terroriste…
--------------------------------------------------------

La vision de Mr David ABBASI sur la Jérusalem et l’Israël...  Jérusalem
1er ville Juif      2em ville Chrétien & 3em ville Musulmane?
https://youtu.be/aiXeo0R-l7Y
Jérusalem 1er ville Juif 2em Chrétien & 3em Musulmane?
https://youtu.be/PSBs-ZuFeys
Jérusalem Capital d’Israël ? par David ABBASI...
https://youtu.be/HKY6zbO08LE
David Abbasi  سیاوش اوستا , Écrivain, Historien, Président Institut
Awesta, PersianCnn et Porte parole de New Zoroastriens du Monde, Auteur
de  plus de 125 ouvrages et 5000 Articles et plus de  7000 Heures
d'émissions Radio Télévise...
David ABBASI, rénovateur et inventeur des idées pour une laïcité
mondiale et la spiritualité individuelle. Il est à l’origine de
l’utilisation du mot « Islam Politique » et "l'Islam de France" depuis
1980 ……
et le lancement d’une vision critique sur la politisation de la religion
(l'islam).
En 1984, en s’appuyant sur l’histoire de l’Islam, il a publié les
versets que le prophète de l’Islam avait lui-même qualifié de sataniques
(son livre « Les Secrets de l’Islam » Page 99).


Les pages de سیاوش اوستا David Abbasi ont atteint 5000. Venez nous
accompagné aux pages de groupe (ci-dessous).
facebook.com/DavidAbbasi2
facebook.com/awesta.david
facebook.com/awestasiavash
facebook.com/siavashavesta
facebook.com/awesta.david.abbasi

facebook.com/zartoshtJahani
facebook.com/zartosht.jahani2

Les pages INSTITUT AWESTA  PersianCnn ont atteint 5000, allez aux pages
de groupe ci-dessous SVP
facebook.com/groups/154027737993439/ 
facebook.com/groups/219861004707305/ 
facebook.com/groups/236537256523720/
facebook.com/groups/745510018887533/
facebook.com/groups/125050354179960/
facebook.com/groups/125652454202484/

www.facebook.com/persiancnn/
facebook.com/groups/1002946016415562/
facebook.com/groups/125652454202484/
facebook.com/groups/236537256523720/
facebook.com/groups/1475145482790157/
facebook.com/groups/1475145482790157/
facebook.com/groups/324564837619200/روحانی جیمزباند ملکه در ایران پسرش را کشتند برای پول و قدرت هیچ نگفت امر...

روحانی جیمزباند ملکه در ایران پسرش را کشتند برای پول و قدرت هیچ نگفت امروز برای برادرش ایران را بخاک و خون کشید   رهبر جان کجایی؟ باید تا...