vendredi 31 mars 2017

Milad kiai norouz 7039ahoora.mazda.777

پیام نوروزی استاد میلاد کیایی و استاد مختاباد نمونه ای از هزاران پیام دریافتی از هنرمندان و اندیشمندان و هم میهنان آریایی

فرق میان دانشمند و اندیشمند چیست؟

دانشمند کتابخوان و کتابدانی ست که مال دیگران را میخواند

و اندیشمند کسی است که اندیشه و دانش و خرد را در کتابها می آفریند و مینویسد

دلایل قاطع بر اینکه سید علی خامنه ای یک رباط و یک کامپیوترو یک کولونی است که کنترلش در دست روس و انگلیس است

تلاشهای گسترده در سطح جهان برای پیشگیری از اعدام سینا دهقان آزاده دلیر آریایی

نوروز امسال کارناولهای بزرگ نوروزی در شهرهای ایران با ساز و آواز و موسیقی راه اندازی شده بود

یک رباط و کامپیوتربجای سید علی خامنه ای ایران را رهبری میکند

به این دختر نوجوان دلیر آریایی نگاه کنید که چه پرشور و سلحشورانه چکامه های آریایی میخواند

پیام نوروزی استاد میلاد کیایی و استاد مختاباد نمونه ای از هزاران پیام دریافتی از هنرمندان و اندیشمندان و هم میهنان آریایی

فرق میان دانشمند و اندیشمند چیست؟

دانشمند کتابخوان و کتابدانی ست که مال دیگران را میخواند

و اندیشمند کسی است که اندیشه و دانش و خرد را در کتابها می آفریند و مینویسد

دلایل قاطع بر اینکه سید علی خامنه ای یک رباط و یک کامپیوترو یک کولونی است که کنترلش در دست روس و انگلیس است

در این برنامه ثابت میکنیم که همه فتمیل دور و نزدیک پیر و جوان خامنه ای ضد او هستند و سالهاست که با او ملاقات نکرده اند زیرا در پی ملاقات و گفتگو و سخن گفتن از گذشته و خاطرات خواهند فهمید که این رباط و کولونی و کامپیوتر سید علی خامنه ای نیست

آیت الله محمد خامنه ای برادر بزرگش مخالف اوست

هادی خامنه ای برادر کوچکش مخالف اوست

استاد شیخ علی تهرانی شوهر خواهرش با همه اعضای خانواده و حتی خواهرش ضد اوست

حسین میرداماد دایی او و کل خانوتده اش ضد خانواده او هستند

حمید رضا فروزانفر نوه خواهرش که در پاریس زندگی میکند ضد پسر عمه اش علی خامنه ای است

حتی همه عروسها و نوه های خامنه ای ضد اوهستند شما به این عکسها نگاه کنید این بچه ها بدون حجاب و با لباسهای غربی و تیپ های غیر اسلامی در صورتیکه سید علی خامنه ای مرتب شعار ضد غرب و تهاجم فرهنگی میدهد نوه هایش را ببینید که چگونه غربی پوش هستند

و حتی در برابر او ودر هنگام نماز جماعت که پشت سرش سران رژیم و مردم صف کشیده اند میرقصند و میدوند و گرگم بهوا بازی میکنند

آرشیو ویدیوهای سیاوش اوستا را اینجا ببینیدشخصیتهای بزرگ جهان بوده است بقول فریدون فرخزاد اگر سیاوش اوستا یک دلار از کشوری میگرفت و نوکر و حقوق بگیر یک کشور و گروهی بود هر گز نمیتوانست پیشنهادات بزرگی را برای سربلندی ایران و ایرانی به رهبران جهان بدهد و همه آنها با احترام از ایشان استقبال کنند استاد شجاع الدین شفا نیز فرموده بود که حسن عباسی سیاوش اوستا  کارهایی برای ایرانیانی که سالیان سال حقوق بگیر بیگانگان بوده است انجام داده است که روسای آنها نتوانسته اند انجام بدهند

استاد سیاوش اوستا با نام دکتر جمشید فردوسی پور سالها از امکانات رسانه ای دشمن بنفع مردم بهره برده و سخنها گفت که شجاعت و گستاخی برنامه سازان بزرگی چون روانشاد رضا صفدری قابل ستایش است  در این ویدیو استاد سیاوش اوستا کمند سلیمانی هنرپیشه ایرانی را رهبر انقلاب میخواند  در صورتیکه رژیم رهبر انقلاب را فقط برای خمینی و خامنه ای  استفاده میکند  در برنامه ای دیگر از دریدن افراد توسط علی سخن گفته و واژه و نام حیدر را که یعنی آدم پاره کن میباشد را مطرح میکند

david ABBASI

Écrivain, Historien, Islamologue

Président de New Zoroastriens du monde

برنامه راديو وتلويزيونی را از نگر بگذراند هراز چندی به ما سری بزنيد

دلایل قاطع بر اینکه خامنه ای یک رباط و یک کامپیوترو یک کولونی استتلاشهای گسترده در سطح جهان برای پیشگیری از اعدام سینا دهقان آزاده دلیر آریایی

نوروز امسال کارناولهای بزرگ نوروزی در شهرهای ایران با ساز و آواز و موسیقی راه اندازی شده بود

یک رباط و کامپیوتربجای سید علی خامنه ای ایران را رهبری میکند

به این دختر نوجوان دلیر آریایی نگاه کنید که چه پرشور و سلحشورانه چکامه های آریایی میخواند

پیام نوروزی استاد میلاد کیایی و استاد مختاباد نمونه ای از هزاران پیام دریافتی از هنرمندان و اندیشمندان و هم میهنان آریایی

فرق میان دانشمند و اندیشمند چیست؟

دانشمند کتابخوان و کتابدانی ست که مال دیگران را میخواند

و اندیشمند کسی است که اندیشه و دانش و خرد را در کتابها می آفریند و مینویسد

دلایل قاطع بر اینکه سید علی خامنه ای یک رباط و یک کامپیوترو یک کولونی است که کنترلش در دست روس و انگلیس است

در این برنامه ثابت میکنیم که همه فتمیل دور و نزدیک پیر و جوان خامنه ای ضد او هستند و سالهاست که با او ملاقات نکرده اند زیرا در پی ملاقات و گفتگو و سخن گفتن از گذشته و خاطرات خواهند فهمید که این رباط و کولونی و کامپیوتر سید علی خامنه ای نیست

آیت الله محمد خامنه ای برادر بزرگش مخالف اوست

هادی خامنه ای برادر کوچکش مخالف اوست

استاد شیخ علی تهرانی شوهر خواهرش با همه اعضای خانواده و حتی خواهرش ضد اوست

حسین میرداماد دایی او و کل خانوتده اش ضد خانواده او هستند

حمید رضا فروزانفر نوه خواهرش که در پاریس زندگی میکند ضد پسر عمه اش علی خامنه ای است

حتی همه عروسها و نوه های خامنه ای ضد اوهستند شما به این عکسها نگاه کنید این بچه ها بدون حجاب و با لباسهای غربی و تیپ های غیر اسلامی در صورتیکه سید علی خامنه ای مرتب شعار ضد غرب و تهاجم فرهنگی میدهد نوه هایش را ببینید که چگونه غربی پوش هستند

و حتی در برابر او ودر هنگام نماز جماعت که پشت سرش سران رژیم و مردم صف کشیده اند میرقصند و میدوند و گرگم بهوا بازی میکنند

آرشیو ویدیوهای سیاوش اوستا را اینجا ببینیدشخصیتهای بزرگ جهان بوده است بقول فریدون فرخزاد اگر سیاوش اوستا یک دلار از کشوری میگرفت و نوکر و حقوق بگیر یک کشور و گروهی بود هر گز نمیتوانست پیشنهادات بزرگی را برای سربلندی ایران و ایرانی به رهبران جهان بدهد و همه آنها با احترام از ایشان استقبال کنند استاد شجاع الدین شفا نیز فرموده بود که حسن عباسی سیاوش اوستا  کارهایی برای ایرانیانی که سالیان سال حقوق بگیر بیگانگان بوده است انجام داده است که روسای آنها نتوانسته اند انجام بدهند

استاد سیاوش اوستا با نام دکتر جمشید فردوسی پور سالها از امکانات رسانه ای دشمن بنفع مردم بهره برده و سخنها گفت که شجاعت و گستاخی برنامه سازان بزرگی چون روانشاد رضا صفدری قابل ستایش است  در این ویدیو استاد سیاوش اوستا کمند سلیمانی هنرپیشه ایرانی را رهبر انقلاب میخواند  در صورتیکه رژیم رهبر انقلاب را فقط برای خمینی و خامنه ای  استفاده میکند  در برنامه ای دیگر از دریدن افراد توسط علی سخن گفته و واژه و نام حیدر را که یعنی آدم پاره کن میباشد را مطرح میکند

david ABBASI

Écrivain, Historien, Islamologue

Président de New Zoroastriens du monde

برنامه راديو وتلويزيونی را از نگر بگذراند هراز چندی به ما سری بزنيد

jeudi 9 mars 2017

رنج و شکنج زنان در سینمای دیروز و امروز ایرانهیچ زن و مردی را در تاریخ و جهان پیدا نمی کنید که با هم مشکل و جنگ و دعوا و بحث و نقاش نداشته باشند  آزیتا ساعیان نهم آوریا در پاریس با شما خواهد بود

https://youtu.be/-2Dv_L0N4WU

جنگ زن و مرد شاه و گدا و رئیس و نوکر و کاسب و تاجر نمیشناسد

https://youtu.be/iKYNwPnILO8

زن شاه هم مرتب به شوهرش طعنه میزند که بابات پالان دوز بود و زن رییس جمهور هم میگه من تو رو رئیس جمهور و یا پولدار کردم تو پخی نبودی  با من تو این شدی  زن محمد و علی و همه و همه مرتب درگیر و در جدال

اما همه اینها مقطعی است و زود گذر مردها باید بیاموزند که به زنها مرتب بگویند چشم  چشم

جواد مشدی برای ما رپ میخواند

و آیت الله حسین فضل الله گفته های سیاوش اوستا را درباره کتک نخوردن فاطمه زهرا تایید میکند

حسن روحانی چرا از منقل تریاک رهبرش سید علی خامنه ای پرده برداشته و او را تریاکی میخواند؟

هفته دیگر جشن چهارشنبه سوری است و حتما با آتش و ترقه هرچه با شکوهتر چهارشنبه سوری را بر گزار کنید

تازه ترین اثر و مستند بهمن مقصودلو با نام لبه تیغ در هفته بزرگداشت زن در پاریس اکران شد

دهها زن هنرپیشه ایرانی در این مستند گواهی میدهند که با چه رنج و دشواری توانستند پا به سینما بگذارند  خانم آذر شیوا پوری بنایی و تهمینه و فرزانه تاییدی و کتایون و شهرزاد و فخری خوروش و زری خوشنام و دهها هنرپیشه دیگر از رنجهایشان در سینما و مجبور به سکوتشان در پس انقلاب سیاه سخن میگویند

پوری بنایی میگوید قیصر بدستور پادشاه توقیف شد اما شهبانو پا درمیانی کرد و فیلم با سانسور نمایش  شدکل فیلم  و کل برنامه امروزرا ببینید

http://mehrtv.com

http://youtube.com/mehrtv/videosآزیتا ساعیان در پاریس- چرا مردان باید همیشه به زنان بگویند چشم؟

lundi 6 mars 2017

تاریخ سرنگونی رژیم؟ در نامه های محرمانه سه ایرانی به دونالد ترامپ

افشای نامه محرمانه سیاوش اوستا به ترامپ درباره سرنگونی نظام اسلامیپس از جنجالی جاسوسی اینترنتی روسیه برای ترامپ در ایمیلهای هیلاری کلینتئن   اینک یکی از برنامه ریزان امنیتی شناخته شده در سن نود سالگی نامه های محرمانه سه شخصیت ایرانی را از سه طیف مختلف و متضاد با قاطی کردن نام شخصیتها و موضوع و هدف نامه ها افشا میکند

گروه امنیتی ترامپ خواهان پیگیری این مسئله امنیتی امریکا بودند اما استاد سیاوش اوستا از آنها خواست جریان را رها کنند زیرا پیرمردی نود ساله اشتباهی کرده است و پس از یک هفته عذر خواهی کرده استکسی که خود را رهبر 38 حزب و گروه و سیاسی اپوزیسیون ایرانی میداند سه نامه بسیار مهم سه شخصیت ایرانی به دونالد ترامپ را قاطی کرده و استاد سیاوش اوستا را با دکتر حسن عباسی پاسدار که مشاور سید علی خامنه ای میباشد قاطی کرده و پس از بیست سال که در همه جا گفته و نوشته شده است که جمهوری اسلامی با ساختم بدلهایی سعی در مخدوش کردن اذهان عمومی دارد را این پیر مرد نود ساله نشنیده است و کسی که در زمان قدیم وزیر کشور بوده است و در امور امنیتی اطلاعاتی و برنامه ریزی و طرح جاسوسی تخصص داشته و حتی در داخل کشور سایت اسلامی عماریون از ایشان نعریف و تمجید کرده است  در سوم ژانویه 2017 استاد سیاوش اوستا را مغز متفکر جهان میداند و از نامه محرمانه ایشان به ترامپ میگوید  و در همانجا باز موضوع بحث را نیز قاطی کرده و براندازی استاد سیاوش اوستا را با نامه های شخصیتهای اسلامی قاطی پاتی میکند

http://mehrtv.com

http://youtube.com/mehrtv/videos

http://youtube.com/mehrtvfr/video

http://awesta.net

http://awesta.frآقایان بهرام مشیری و دکتر نصر اصفهانی و دکر نصر احمدی و بهروز وثوقی و فردین و فرهاد و ویگن و فروزان و خانم آذر شیوا و  وحدت و ناصر ملک مطیعی و هاله نظری و گوگوش و لیلا فروهر و شهره صولتی و هایده و مهستی و پرویز پرستویی و محمد رضا شاه و شاهزاده شهید علیرضا پهلوی برادر رضا پهلوی و شهبانئ جان پهلوی دیبا و شهاب حسینی و اصفر فرهادی و مسعود ده نمکی و محمد رضا شریفی نیا و هاشمی رفسنجانی بهرمانی و داریوش اقبالی و ابی و ناصر صبوری و مسعود سپند و مسعود صدر و امیر شهرتی و علیرضا میبدی و شهرام همایون و فرود فولادوند و شایان کاویانی و دکتر مسعود انصاری و دکتر کوروش آریا منش و سید علی خامنه ای و محمد خاتمی و منوچهر و اکبر گنجی و شاهید و شاهنده و شهسوار و ایرج پزشکزاد و دایی جان ناپلئون و پرویز صیاد

vendredi 3 mars 2017

با اسکار دادن به فروشنده ای که تازیان داعش ساز ساختند سقوط خانواده ایران...تاریخ زندگی فاطمه در ایران از بیخ دروغ است  و او در در نه یا یازده سالگی  عروسی کرده سالی یک فرزند آورده و پس از مرگ پدر بسیار عصبانی بوده زیرا عمر شهرک تفریحی فدک را مصادره کرده بود و او مرتب از شوهرش میخواست که شمشیر بکشد و برای پس گیری اموالش با خلفا بجنگد جریان کتک زدن فاطمه توسط عمر دروغ  و توهینی بعلی است علی که در پهلوانی قلدر است چطور به کسی اجازه میدهد تا زنش را کتک بزنند؟ علی که با زن محمد عایشه می جنگد و با طلحه و زبیر دوستان نزدیک محمد میجنگد با معاویه و خوارج میجنگد از عمر میترسد؟   علی با اون پهلوانی و قلدری اگر کسی به زنش میگفت بالای چشمت ابرو از وسد او را دو تیکه میکرو؟

https://youtu.be/a44GIAEtAXA

برنامه را گوش کنید و بدیگران برسانید سالار عقیلی رفته روضه زهرا محمد رضا گلزار با زنش رفته دریا  اما افسانه فیلم فروشنده که در اصل اسمش مشتری باید باشد و در فرانسه آنرا مشتری معنی کردند  و اسکار گرفتن آن و جنجتال که این فیلم هوا کرد  اولا این فیلم عربی است چون سازمان سینمایی قطر و خانم فاطمه المریحی آنرا تهیه کرده و کانال آرته فرانسه  سناریوی آن هم یعنی بی غیرتی و در راستای همان حریم سلطان چون بزن شهاب که لخت و در حکام است یک پیرمرد تجاوز میکند و این قربانیان حتی به کلانتری هم شکایت نمیکنند فیلم بسیار سبک با 5 بازیگر و سناریو کپی شده از یک نمایش خارجی و   تایید آیه قرآن که وقتی شوهرتان در خانه نیست درب منزل را بروی کسی باز نکنید   باز کردی اومدن بهت تجاوز کردن با این جنجال آبروی اسکار را هم بردند

با پول و برای تبلیغ قطر  بی نهایت و بی حساب خرج میکنند و حتی بزرگان ما را گوا زدند تا بیایند پشت یک فیلمی که هیچ ندارد شما خیلی میهن پرستید بروید تلاش کنید ئ اسکار را برای بزرگترین هنرمند آریایی بگیریn  پرویز صیاد با آن فیلمهای پر محتوا و انسانگرا و افشاگر شایستگی ده تا اسکار مردمی دارد نه این اسکارهایی که از قبل برنامه ریزی شده و معلومه کی برنده است که اینها با پیام از پیش نوشته شده  سفیر برای گرفتنش میفرستند

مارلون براندو سال 1973 برنده اسکار شده بود نگرفت و پیامش اعتراض به فیلمهای ضد سرخ پوستی امریکا  حالا شما خیلی سیاسی هستید؟ چرا تو سیاست و رای مردم امریکا دخالت میکنید؟ بروید و از مردم خودتو که 38 سال است زیر ستم هستند دفاع کنید از زندانیان سیاسی از مردم نویسنده ها از وکلایی که برای دفاع از موکلینشان بزندان افتاده اند از هموطنان بهایی تان که به اتهام بهایی کشته شکنجه و زندانی میشوند از یهودی و مسیحی میهنتان دفاع کنید که دزدی از خانه ها و کسب و کارشان میکنند و آنها را بقتل میرسانند اما  مجرمین را بازداشت و مجازات نمیکنند؟

شما ها لااقل ار خرفه و شعل و همکاران خودتان دفاع میکردید از سانسور و فشار بر سینمای ایران؟ از توقیفهای باطل فیلمهای همکارانتان

نه اینکه فیلمی بسازید در راستای حریم سلطان در بیغرتی مردم آزادی بی غیرتی نیست که به زنت تجاوز کنند و شما حتی به کلانتری هم شکایت نکنی

تازیان با جنگ صدام نتوتنستند ایران و جامعه و خانواده ایرانی را نابود کنند اما با این فیلمها سالهاست که ایران را نابود کرده و تازیان اساس خانواده آریایی را نابود و جامعه را فاسد و فحشا و طلاق و هرزگی را رواج داده اند

این برنامه جنجالی سیاوش اوستا را بطور کامل ببینید و بدیگران توصیه کنید

در پایان فیلم کوتاهی از طنز شمقدری و اصعر فرهادی و فراستی و و و ببینید و بخندید به این بازی نفت و دلار  که همه بزرگان ما را با پول و شهرت و قدرت گول زدند

jeudi 2 mars 2017

فاطمه زهرا که بود؟ چه کرد؟ چرا مرتب با امام علی دعوا می کرد؟ و چه کسی او...

تاریخ زندگی فاطمه در ایران از بیخ دروغ است  و او در در نه یا یازده سالگی  عروسی کرده سالی یک فرزند آورده و پس از مرگ پدر بسیار عصبانی بوده زیرا عمر شهرک تفریحی فدک را مصادره کرده بود و او مرتب از شوهرش میخواست که شمشیر بکشد و برای پس گیری اموالش با خلفا بجنگد جریان کتک زدن فاطمه توسط عمر دروغ  و توهینی بعلی است علی که در پهلوانی قلدر است چطور به کسی اجازه میدهد تا زنش را کتک بزنند؟ علی که با زن محمد عایشه می جنگد و با طلحه و زبیر دوستان نزدیک محمد میجنگد با معاویه و خوارج میجنگد از عمر میترسد؟   علی با اون پهلوانی و قلدری اگر کسی به زنش میگفت بالای چشمت ابرو از وسد او را دو تیکه میکرو؟

https://youtu.be/a44GIAEtAXA

برنامه را گوش کنید و بدیگران برسانید سالار عقیلی رفته روضه زهرا محمد رضا گلزار با زنش رفته دریا  اما افسانه فیلم فروشنده که در اصل اسمش مشتری باید باشد و در فرانسه آنرا مشتری معنی کردند  و اسکار گرفتن آن و جنجتال که این فیلم هوا کرد  اولا این فیلم عربی است چون سازمان سینمایی قطر و خانم فاطمه المریحی آنرا تهیه کرده و کانال آرته فرانسه  سناریوی آن هم یعنی بی غیرتی و در راستای همان حریم سلطان چون بزن شهاب که لخت و در حکام است یک پیرمرد تجاوز میکند و این قربانیان حتی به کلانتری هم شکایت نمیکنند فیلم بسیار سبک با 5 بازیگر و سناریو کپی شده از یک نمایش خارجی و   تایید آیه قرآن که وقتی شوهرتان در خانه نیست درب منزل را بروی کسی باز نکنید   باز کردی اومدن بهت تجاوز کردن با این جنجال آبروی اسکار را هم بردند

با پول و برای تبلیغ قطر  بی نهایت و بی حساب خرج میکنند و حتی بزرگان ما را گوا زدند تا بیایند پشت یک فیلمی که هیچ ندارد شما خیلی میهن پرستید بروید تلاش کنید ئ اسکار را برای بزرگترین هنرمند آریایی بگیریn  پرویز صیاد با آن فیلمهای پر محتوا و انسانگرا و افشاگر شایستگی ده تا اسکار مردمی دارد نه این اسکارهایی که از قبل برنامه ریزی شده و معلومه کی برنده است که اینها با پیام از پیش نوشته شده  سفیر برای گرفتنش میفرستند

مارلون براندو سال 1973 برنده اسکار شده بود نگرفت و پیامش اعتراض به فیلمهای ضد سرخ پوستی امریکا  حالا شما خیلی سیاسی هستید؟ چرا تو سیاست و رای مردم امریکا دخالت میکنید؟ بروید و از مردم خودتو که 38 سال است زیر ستم هستند دفاع کنید از زندانیان سیاسی از مردم نویسنده ها از وکلایی که برای دفاع از موکلینشان بزندان افتاده اند از هموطنان بهایی تان که به اتهام بهایی کشته شکنجه و زندانی میشوند از یهودی و مسیحی میهنتان دفاع کنید که دزدی از خانه ها و کسب و کارشان میکنند و آنها را بقتل میرسانند اما  مجرمین را بازداشت و مجازات نمیکنند؟

شما ها لااقل ار خرفه و شعل و همکاران خودتان دفاع میکردید از سانسور و فشار بر سینمای ایران؟ از توقیفهای باطل فیلمهای همکارانتان

نه اینکه فیلمی بسازید در راستای حریم سلطان در بیغرتی مردم آزادی بی غیرتی نیست که به زنت تجاوز کنند و شما حتی به کلانتری هم شکایت نکنی

تازیان با جنگ صدام نتوتنستند ایران و جامعه و خانواده ایرانی را نابود کنند اما با این فیلمها سالهاست که ایران را نابود کرده و تازیان اساس خانواده آریایی را نابود و جامعه را فاسد و فحشا و طلاق و هرزگی را رواج داده اند

این برنامه جنجالی سیاوش اوستا را بطور کامل ببینید و بدیگران توصیه کنید

در پایان فیلم کوتاهی از طنز شمقدری و اصعر فرهادی و فراستی و و و ببینید و بخندید به این بازی نفت و دلار  که همه بزرگان ما را با پول و شهرت و قدرت گول زدندhttps://www.facebook.com/Zand.Lotfalikhan/videos/1037722536324831/


روحانی جیمزباند ملکه در ایران پسرش را کشتند برای پول و قدرت هیچ نگفت امر...

روحانی جیمزباند ملکه در ایران پسرش را کشتند برای پول و قدرت هیچ نگفت امروز برای برادرش ایران را بخاک و خون کشید   رهبر جان کجایی؟ باید تا...